Prof. dr. sc. Franjo Didović

Franjo Didović rođen je 5. listopada 1888. godine u Gradištu. Osnovnu školu polazio je u Privlaci i Starim Mikanovcima, a srednju u Vinkovcima. Bogosloviju je završio u Đakovu, gdje i i zaređen za svećenika, 27. svibnja 1912. godine.

Bio je kapelan u Piškorevcima, a od 1913. boravi u Rimu gdje je doktorirao filozofiju na poznatom sveučilištu Gregorijana. U Rimu je bio pitomac Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima. Bio je profesor na Višoj bogoslovnoj školi i prefekt discipline Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu (1914.-1919.). Bio je župnik u Piškorevcima i Đakovu, a onda od 1936. pa sve do umirovljenja 1961. u Drenju.

Aktivno je bio uključen u partizanski pokret, osam godina zastupnik u Hrvatskom saboru, osnivač Udruženja katoličkih svećenika i višegodišnji urednik Danice. Posljednjih deset godina proveo je kao umirovljeni župnik u Osijeku. Preminuo je nakon kratke i teške bolesti u 84. godini života. Pokopan je u Babinoj Gredi, 19. listopada 1971. godine.

Ostavite komentar