Sestra Nina Benedikta Krapić u vatikanskom Dikasteriju za komunikacije

Sestra Nina Benedikta je članica Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog iz Rijeke. U sklopu projekta Dikasterija je od rujna 2023. godine bila uključena u rad Vatikanskih medija. Nakon tog iskustva postala je dio tima Teološko-pastoralnog odjela Dikasterija za komunikacije kao specijalistica za strateško komuniciranje.

Dikasterij za komunikacije nadzire i koordinira cjelokupnu komunikacijsku mrežu Svete Stolice, kako bi cijeli sustav integralno odgovarao potrebama evanđeoskoga poslanja Crkve. U nadležnosti Dikasterija su Vatican News, dnevne novine L’Osservatore Romano, Vatikanska izdavačka kuća Libreria Editrice Vaticana, Vatikanski mediji, Radio Vatikan i filmoteka.

Dikasterij u suradnji s Državnim tajništvom koordinira institucionalnu internetsku stranicu Svete Stolice i institucionalnu komunikaciju Tiskovnog ureda Svete Stolice. Također, produbljuje i razvija ispravne teološke i pastoralne aspekte djelovanja Crkve na području komunikacije i promiče formaciju na tom području. Jedna od zadaća je osigurati da vjernici postanu sve svjesniji vlastite komunikacijske odgovornosti i važne uloge koju na tom području imaju.

Sestra Nina Benedikta je završila Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, a specijalizirala je Odnose s javnošću na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Doktorandica je na Papinskom sveučilištu „Gregoriana“, također u području komunikacija.

Sestra Nina Benedikta je do ulaska u samostan radila kao novinarka. U Družbu sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga stupila je 2014. godine. Kao sestra milosrdnica dosad je služila u socijalnoj skrbi i u medijima. Bila je suradnica na Hrvatskom katoličkom radijuRadio Mariji i na portalu Mreže Riječi. Radila je kao pravnica u Domu za žene i djecu – žrtve nasilja u obitelji Sv. Ana u Rijeci. Do odlaska u Vatikan je vodila Tranzitni punkt za migrante u Rijeci, donosi Hrvatska redovnička konferencija.

Ostavite komentar