Lipice u zimskoj idili

Centar Gradišta, u Lipicama, parku ispred crkve i župnog doma, gdje se nalazi obnovljeni spomenik Presvetog Trojstva s kipovima Sv. Antuna i Sv. Josipa.

Gornji je postament, moguće greškom okrenut prema Ulici Braće Radića te bi ga trebalo, sukladno izvornosti, okrenuti u frontalni položaj, baš kao što su okrenuta i oba kipa. Pri rekonstrukcije je iz nepoznatoga razloga pokriven važan natpis u podnožju: Bogu na slavu, dušama na spas. Podiže Marta Mikinac 1936.

Također, ispod kipa Sv. Antuna pisalo je: Sveti Antune, moli za nas; baš kao i ispod kipa Sv. Josipa: Sveti Josipe, moli za nas.

Za vjerovati je kako je obnova načinjena u najboljoj vjeri i da će se ove važne preinake u vraćanju izvornosti u skoroj budućnosti načiniti.

Ostavite komentar