Kanonske vizitacije Župe Gradište

Podaci koji se nalaze u zapisima kanonskih vizitacija služe kao prvorazredna izvorna građa za poznavanje ne samo crkvene i vjerske nego i društvene, kulturne, gospodarske i druge povijesti nekog kraja. Doista, svega sam tu pronašao.

Isprva, u dokumentima kada je Gradište bilo filijala župe Cerna, a onda od 1790. i kao samostalne župe. Arhivi u Pečuhu, Osijeku i Đakovu vrijedno čuvaju ovu prevažnu građu, a ova je knjiga moj skromni obol.

Ostavite komentar